تیم ما

عنصر تیم ستاد جامعه

کارکنان ما در دیدگاه خود، اصول خود و عزم و اراده مستحکم خود برای ایجاد توانایی جوانان برای استفاده از فرصت هایی که برای آنها فراهم می شود، متحد هستند. از داوطلبان فصلی ما به جلسه هیئت مدیره ما، ما یک چشم انداز و یکپارچه را به اشتراک می گذاریم.

اما ... ما چیزها را متفاوت می کنیم. اگر چه دید مشترک ما مهمترین عامل است که ما را متحد می کند، احتمالا تنها عامل آن است.
ما همچنین متوجه می شویم که استعداد از همه پس زمینه ها و بخش ها می آید و ما معتقدیم که یک تیم واقعا متنوع به ما کمک می کند که یک سرویس واقعا متنوع ارائه کنیم.

 

متی برو
مدیر / مدیر طراحی
جک کالدر
NCS هماهنگ كننده
کریستوفر هیل
مدیر ارشد اجرایی
جان LAING
SENCO
نابالا مولانا
معاون هماهنگ NCS
جان پارکینسون
افسر عملیات
Rich Ripley
مدیر NCS
استفه تیلور
NCS هماهنگ كننده
عنصر جامعه